Analyse

- Et læreverk om grunnleggende lese-og skriveferdigheter for 2. trinn

 

FORFATTER:

Turid Fosberg

 

UTGIVELSE:

2012

 

OPPLAG:

1. opplag

 

ANALYSE

Kvalitetsvurdering av tekstene

 

Når elevene ser bildene som hører til tekstene får de en forforståelse av hva innholdet i teksten er. F. eks den ene teksten som handler om appelsiner. Alle vet hva en appelsin er før de leser teksten. Når elevene har forforståelse av en tekst er det noe som kjennetegner at teksten er enkel. Tekstene er meningsfulle i den grad at elevene lærer samtidig som de utvikler leseferdighetene og ordforrådet.

Tekstene i boka blir skrevet med ord som barn ofte bruker selv, og er lett forståelig. Hele boka inneholder tekster med vanskelighetsgrad etter barnas ordforråd. Det blir brukt enkle ord, der få av ordene har flere enn to konsonanter etter hverandre.

 

Setningsoppbyggingen er også enkel, med mange korte setninger. Det blir brukt ord som skaper forventning som f. eks « Der regnbuen treffer jorda, ligger en skatt. Det trodde folk i gamledager. Hva tror du?» Det blir også brukt mange adjektiv som farger substantiv. Eksempel: Min bukse, min nye bukse, min nye blå bukse.

 

Som nevnt lærer elevene mer av tekstene enn bare det å lese. Det er mye kunnskap i boka i tillegg til leseopplæringen. Elevene lærer om regnbuen, appelsiner, skolestart, forskjellige lure ord osv. Temaene i boka er gjenkjennbare hverdagslige situasjoner som alle kan kjenne seg igjen i.

 

Det er mange forskjellige miljøer i boka. Det er ulike temaer, og egentlig ingen rød tråd som knytter temaene til hverandre.

 

 

Helhetsinntrykk

 

Metodene som blir brukt i boka, er varierte, og appellerer dermed til barn med ulike interesser og ferdigheter. På denne måten vil boka være et godt læreverk å bruke på 2. trinn. Boka er fengende, fargerik, morsom og kunnskapsrik. Boka er oversiktlig i den grad at ett og ett tema blir presentert og arbeidet ferdig med, før neste tema.

Det er et bredt kulturperspektiv fordi ulike temaer blir presentert fra ulike kulturer, som f. eks at appelsiner er epler fra Kina. Det er også tegnet barn med forskjellig opprinnelse gjennom hele boka, fra flere land og kulturer.

 

 

Illustrasjonene

 

 • Funksjonen til bildene er å beskrive og utfylle tekstene.
 • Det er stort sett forankring mellom tekst og bilde, der bildene forteller det samme som teksten.
 • Illustrasjonene er brukt for å få førforståelse av teksten, i likhet med overskriftene. De bruker betegnelsen «BO» i boka, som betyr bilde og overskrift. Dette brukes for at elevene skal tenke over innholdet på forhånd og dermed lette leseprosessen.

 

 

 

 

 

 • Det er også litt avløsning mellom tekst og bilde i boka. For eksempel i teksten over «Regnbuen» der illustrasjonen viser en gård og en regnbue. Her kan mange barn tenke på gården dersom de ikke har lest overskriften enda. Noen barn bruker lang tid på å lese ordet «Regnbuen», og ser naturlignok på bildet først.
 • Det brukes både fotografier og fargerike kunstneriske tegninger i Zeppelin. Dette gjør læreboka spennende.
 • Paratekstene skal virke fristende – derav forsiden, dette kan gjøre at elevene blir glad i leseboka si.
 • -En-til-en korrespondanse

 

 

Hjemmeside laget av:

 

 • Camilla Elda Dokken
 • Marianne Larsen
 • Lisbeth Nordengen
 • Nina Lomsdalen- Fredrikstad

 

1 GLUS