Om

- Et læreverk om grunnleggende lese-og skriveferdigheter for 2. trinn

 

FORFATTER:

Turid Fosberg

 

UTGIVELSE:

2012

 

OPPLAG:

1. opplag

 

OM

 

 • Norsk læreverk for utvikling av lese- og skriveferdigheter på 2. trinn
 • Bygd opp for å gi rask progresjon
 • Fine illustrasjoner
 • Stor variasjon i tekstutvalg
 • Nivådifferensiert
 • Supplerende læremiddelpakke
 • Tavleressurser

 

Hjemmeside laget av:

 

 • Camilla Elda Dokken
 • Marianne Larsen
 • Lisbeth Nordengen
 • Nina Lomsdalen- Fredrikstad

 

1 GLUS