Progresjon

- Et læreverk om grunnleggende lese-og skriveferdigheter for 2. trinn

 

FORFATTER:

Turid Fosberg

 

UTGIVELSE:

2012

 

OPPLAG:

1. opplag

 

PROGRESJON

 

 

 

«Gjennom Zeppelin 1A og 1B fikk elevene en systematisk leseopplæring etter en nøye planlagt progresjon. Bokstavene ble introdusert en etter en, og elevene møtte i første del av bøkene tekster som bestod av bare kjente bokstaver» (Issuuu.com/achehoug, 2012). Siden bokstavene allerede er presentert, er det i denne boka mye repetisjon.

 

Boken er bygget opp av fargekoder:

 

Lysegrønn:

I innholdsfortegnelsen er sidene markert med lysegrønn bakgrunn fagtekster. På disse sidene er målet at eleven skal kunne oppfatte fakta i tekster, fortelle om egne opplevelser og erfaringer, og lete etter mening i teksten.

 

Rosa:

På de rosa sidene er det tekster knyttet til emnet ordkunnskap og rettskriving. Her er målet at eleven skal kunne tilegne seg kunnskap om ord, rettskriving og setningsbygning.

 

Gule:

På de gule sidene er det tekstene knyttet til emnet lese- og skriveutvikling. Målet her er at eleven skal kunne bruke enkle lese- og skrivestrategier og anvende arbeidsmåter som fremmer lese- og skrivekompetanse.

 

Hvite:

På de hvite sidene er det skjønnlitterære tekster, der er målet at eleven skal kunne samtale om personene og handlingen, uttrykke egne følelser og meninger, fortelle om egne opplevelser og erfaringer og analysere teksten.

For repetisjon og kunnskapskontroll opererer boka med en "fargelinje" hvor det står en rekke ord som er aktuelle i forhold til teksten på siden. Her kan elevene øve på ordene som står på den linjen. Når elevene er ferdige med hver oppslag, kan man sjekke om de har fått med seg det som står på siden i noe som heter "jeg kan"- ruter. For eksempel står det "Jeg kan … lese minst tre ord på fargelinjen".

 

I tillegg til tematisk inndeling etter farger, er boken bygget etter skoleåret, med årstider og utvalgte hendelser elevene kan kjenne seg igjen i, f.eks skolestart og jul. Boken har fokusert på lese-og skrive-progresjon hos elevene, og den er nivådifferensiert. "Oppgavene som er knyttet til de skjønnlitterære tekstene har tre vanskelighetsgrader, rød 1, gul 2, blå 3. Røde oppgaver vil de fleste elever klare, gule og blå er for elevene som trenger litt flere utfordringer”. (Zeppelin 2A, 2012). Zeppelin B og C er ekstrabøker med tilhørende arbeidsbøker for de som trenger flere utfordringer. I tillegg har de også en egen leseserie Zeppelin Leseserie for de som ønsker mer å lese på.

 

 

 

Hjemmeside laget av:

 

  • Camilla Elda Dokken
  • Marianne Larsen
  • Lisbeth Nordengen
  • Nina Lomsdalen- Fredrikstad

 

1 GLUS