Kilder

- Et læreverk om grunnleggende lese-og skriveferdigheter for 2. trinn

 

FORFATTER:

Turid Fosberg

 

UTGIVELSE:

2012

 

OPPLAG:

1. opplag

 

Kilder:

 

  • Aschehoug bokforlag. (2012). Lokalisert på: http://www.aschehoug.no/grunnskole/barnetrinn/norsk/katalog?productId=6585576
  • Forsberg, Turid. (2012). Zeppelin 2A, lærebok. Oslo: Aschehoug.
  • Issuu puklikasjonssted. (2012). Lokalisert på: issuuu.com/aschehoug
  • Kulbrandstad, Lise I. (2012). Lesing i utvikling. Teoretiske og didaktiske perspektiver. (Bergen, 8.opplag). Bergen: Fagbokforlaget.

 

Hjemmeside laget av:

 

  • Camilla Elda Dokken
  • Marianne Larsen
  • Lisbeth Nordengen
  • Nina Lomsdalen- Fredrikstad

 

1 GLUS